Ik wist dat als ik niet mijn angst, haat en bitterheid zou achterlaten, ik nog altijd gevangen zou zijn.   N. Mandela

Scheiden of scheiding met co-ouderschap

 

Nog steeds kom ik veel onjuiste veronderstellingen tegen over co-ouderschap.

Vaak denken ouders dat er van co-ouderschap alleenspraken is indien de ouders dezelfde hoeveelheid tijd verantwoordelijk voor de kinderen zijn. Dit is onjuist. Er is sprake van co-ouderschap indien de kinderen minimaal 3 dagen per week bij de ene ouder zijn en 4 dagen per week bij de andere ouder. Dit is een gemiddelde, dus 6 dagen in de twee weken is ook oke.

 

Ook zijn nog veel ouders in de veronderstelling dat indien de ouders evenveel tijd verantwoordelijk zijn voor de kinderen er geen sprake is van kinderalimentatie. Dit is afhankelijk van meer factoren b.v. de salarissen van beide ouders

 

 

 

Indexering 2019

 

 

Elk jaar wijzigen de lonen. Daarom worden ook jaarlijks de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast. Dit heet de indexering van alimentatie.

 

De minister van Justitie en Veiligheid stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het nieuwe jaar wijzigen. Het indexcijfer voor 2019 is 2%.

 

In het ouderschapsplan en / of het convenant staat de indexering beschreven. Om de indexering toe te passen verhoogt u de alimentatie per 1 januari 2019 met 2%.

 

 

Scheiden met mediation: de kosten en vergoeding van rechtsbijstand

 

 

Krijgt u een vergoeding voor mediation door de Raad voor Rechtsbijstand?

Gaat u scheiden en had u in 2016 een inkomen onder de 26.900,- euro?

 

Als ervaren MFN register mediator werken wij met de Raad voor Rechtsbijstand.

Het MFN register is een door de markt en de rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators.

Dit zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder landelijk vastgestelde condities. Indien een erkend register mediator ook voldoende zaken succesvol heeft afgesloten mag deze werken met de Raad voor Rechtsbijstand. Vroeger noemde men dit vaak “pro deo”.

 

 

Dit betekent dat een partner of ouder met een laag inkomen (parttime) 26.900,- euro en weinig vermogen, een toevoeging zou kunnen krijgen waardoor de kosten van de gehele mediation voor het grootste gedeelte worden betaald door de Raad voor Rechtsbijstand. De hele scheiding kost u dan maar 105,00 euro of 53,00 euro. Wilt u graag weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de Raad, dan kunt u bellen naar 06-51046643.

 

Ook samenwonende ouders met gezamenlijk gezag kunnen voor het maken van een ouderschapsplan in aanmerking komen voor een vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand.

 

 

 

Alimentatie en mediation (09/18/2016 08:15)

 

Er zijn tegenwoordig niet veel ouders meer die leven zoals in het traditionele gezin. “Vader werkt buiten de deur en moeder zorgt voor het huishouden en de kinderen.” Vaak werken beide ouders en is ook de zorg voor de kinderen in een bepaalde verhouding verdeeld. Ouders die willen scheiden of hun samenleving willen verbreken, moeten voor hun minderjarige kinderen regelen hoe zij de kosten van verzorging en opvoeding zullen verdelen. Dit geldt voor alle ouders of zij getrouwd zijn (geweest) of niet.

 

Vaak lijkt de ruzie over de alimentatie te gaan. Natuurlijk is het alimentatiebedrag belangrijk, maar is dat de werkelijke reden van al die conflicten? Of spelen er eigenlijk andere onopgeloste kwesties waardoor men ruzie blijft maken? Tijdens mediation kunnen deze kwesties helder gemaakt worden en krijgen ouders inzicht in hun ruziepatroon. Daarna kunnen veel ouders weer samen bij de mediator afspraken maken. Zonder mediation blijven ouders vaak in het ruziepatroon vastzitten en dan is het uiteindelijk de rechter die bepaalt wie de alimentatie moet betalen en wat de hoogte van het te betalen bedrag moet zijn . Meestal is dan een van de ouders niet tevreden en soms zijn zelfs beide ouders ontevreden met de uitspraak van de rechter.

 

In deze tijd combineren beide ouders vaak een baan met de zorg en opvoeding van de kinderen. Beide ouders zijn altijd  verplicht om afhankelijk van hun draagkracht bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding. Een berekening van de alimentatie laat zien wat beide ouders zouden moeten kunnen bijdragen.

 

Toch spreken we nog over een alimentatieplichtige en een alimentatiegerechtigde. De alimentatieplichtige is dan de betalende partij en hij of zij betaalt aan de andere ouder een bedrag aan kinderalimentatie. De betalende ouder weet wat er per maand betaald moet worden maar heeft geen recht op inzage waaraan de kinderalimentatie besteed gaat worden. Dit geeft onzekerheid en veroorzaakt veel conflicten. Gaat het bedrag wat ik betaal wel echt naar de kinderen?

Ook is het vaak voor de ouders totaal onduidelijk wat de andere ouder bijdraagt of zou moeten bijdragen. Deze andere ouder (de alimentatiegerechtigde) ontvangt iedere maand hetzelfde bedrag aan kinderalimentatie maar is verder dan ook wel verantwoordelijk voor alle kosten en dat kan per maand nogal eens verschillen.

 

Kan het anders? Ja dat kan.

Een berekening van de alimentatie laat zien wat beide ouders persoonlijk zouden moeten kunnen bijdragen. Hierbij is ook rekening gehouden met de hoeveelheid dagen zorg die een ouder aan de kinderen geeft. Het is volgens mij erg belangrijk dat beide ouders hiervan op de hoogte zijn. Het is dan helder dat de ouders samen de kosten van de kinderen dragen. Beide ouders maken 1 keer per maand de bijdrage over op een speciale kinderrekening. De ouders kunnen samen afspraken maken over wie welke kosten betaalt van deze kinderrekening. Beide ouders houden zo zicht op de uitgaven. Het is wel heel belangrijk dat de ouders samen hele duidelijke afspraken maken over de betalingen van de kinderrekening en dat deze afspraken door de mediator worden opgenomen in het ouderschapsplan.

 

Mediation Praktijk Uden

 

 

Communiceren met onze kinderen tijdens en na de scheiding

(05/26/2016 08:35)

 

Gelukkig weten tegenwoordig veel volwassenen dat een scheiding ook een heel ingrijpende verandering is in het leven van kinderen en jongeren. Ieder mens is anders, zo ook ieder kind. De manier waarop het kind op de scheiding reageert is afhankelijk van de leeftijd en het ontwikkelingsstadium van het kind. Daarnaast speelt het verloop van de scheiding, het conflictniveau en de omgang van de ouders met elkaar en met de kinderen een belangrijke rol. Ouders in scheiding zijn vaak al zo druk met hun eigen emoties en zorgen dat er vaak (onbewust) weinig tijd en energie overblijft voor de kinderen Gelukkig kom ik steeds vaker ouders tegen die zich heel bewust zijn van de gevolgen voor de kinderen.

 

Ze vertellen samen aan de kinderen dat ze niet meer bij elkaar willen wonen maar dat  ze wel heel veel van de kinderen houden en dat daar niets aan zal veranderen.

 

Maar luisteren we als ouders ook naar onze kinderen?

 

Vaak krijg ik ook de vraag “hoe kunnen we onze kinderen helpen bij de scheiding?”.Wat kunnen we doen en misschien nog belangrijker wat moeten we niet doen.Het antwoord is eigenlijk heel simpel ;

 

“Stel deze goede vraag aan de kinderen en luister”.

 

Op een positieve manier praten met je kinderen over de scheiding en de veranderingen die de scheiding met zich meebrengt is moeilijk maar heel belangrijk voor kinderen om de scheiding te accepteren en verwerken.

 

Respecteer het als je kind niet wil praten en zeg dat ook tegen je kind.. Geef ook aan dat je het belangrijk vindt om er soms over te praten en dat je het een andere keer nog eens zult vragen. Praat een kind nooit over de scheiding of de gevolgen ervan betekent niet dat het allemaal wel goed gaat. Verwacht niet dat het in  één gesprek klaar is. Vaak komen er later weer nieuwe vragen waar kinderen zich zorgen over maken.

 

Geef je kind de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen en respecteer dat ook het kind een verlies moet verwerken. Het verlies van de gezinssituatie.. Vertel je kind dat het van beide ouders mag houden en nooit hoeft te kiezen.

 

Als een kind zelf een vraag stelt geef een eerlijk antwoord en neem de vraag van je kind serieus. Check bij je kind of je de vraag goed hebt begrepen? En vraag na je antwoord of het kind het begrijpt en of er nog meer vragen zijn die hij/zij nu zou willen stellen.

 

Vertel je kind dat het altijd vragen mag stellen. Zorg dat het voor je kind veilig voelt om met je over de scheiding te praten. Dit kan alleen als je kind weet dat je nooit negatief over de andere ouder praat. Als ouder ken je je kind het beste dus sluit aan bij het niveau en de belevingswereld van je kind. Ben altijd eerlijk in wat je zegt en wat je doet. Je hoeft een kind niet alles te vertellen maar speel geen toneel. Kinderen voelen dat het niet klopt en kunnen daar onzeker van worden

 

Als je kind met vragen (zorgen) komt over de financiën, het huis, waar papa / mama gaat wonen, vertel je aan het kind dat het zich daarover geen zorgen hoeft te maken omdat jullie als ouders dat samen goed gaan regelen. Geef altijd alleen antwoord over jezelf en beantwoord geen vragen over de andere ouder maar vertel het kind dat hij/zij dat zelf best aan de andere ouder mag vragen.

 

Luister echt naar je kind als het wat vertelt. Accepteer dat wat het kind vertelt heel belangrijk is voor het kind ook al lijkt het in jouw ogen onbelangrijk of ben je het er niet mee eens. Zeker jonge kinderen vinden het vaak moeilijk om precies te vertellen wat ze bedoelen. Vraag aan je kind of je hem/haar goed begrijpt.

 

Kies iedere dag bewust een rustig moment waarin je echt alleen aandacht besteedt aan je kind. Ga samen met één van de kinderen iets ondernemen en daarna even wat drinken.

 

Even samen spelen of een boekje lezen voor het slapen bij de jongere kinderen Vaak is het dan makkelijker om  over gevoelens te praten of vragen te stellen. Er zijn hele mooie boeken speciaal voor kinderen en jongeren die met een scheiding te maken hebben.

 

 

Mediation Praktijk Uden heeft onderstaande boeken ter inzage.

 

*Voorleesboek voor de allerkleinste

 

“soms woon ik bij mama en soms woon ik bij papa” van Melanie Walsh

 

*(Voor)leesboek met een therapeutisch verhaal voor kinderen van ongeveer 3 tot 9 jaar

 

“Van alles twee” van Dr. Martine Delfos

 

*Doe- en leesboek voor kinderen van 9 tot 13 jaar

 

“ik hoor bij jullie allebei” van Riet Fiddelaers-Jaspers

 

*Persoonlijk boek speciaal voor jongeren

 

“Ouders uit elkaar, heb ik dat” van Lianne van Lith en Marjolijn van Dorp

 

 

 

 

Wanneer moet ik een ouderschapsplan opstellen? (09/17/2015 09:31)

 

Het ouderschapsplan is een verplicht document waarin ouders die gaan scheiden afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Ook voor ouders die niet getrouwd zijn, maar een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen, is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht.

Het doel van het opstellen van een ouderschapsplan is dat ouders in een vroeg stadium gaan nadenken over de consequenties van de scheiding voor hun kinderen. Het ouderschapsplan verplicht ouders om goede afspraken te maken, voor nu en voor de toekomst.

Nog veel te vaak zien we een ouderschapsplan waarin afspraken niet duidelijk zijn. Dan staat er bijvoorbeeld “vakanties in overleg”. Dit terwijl een ouderschapsplan juist bedoeld is om duidelijke afspraken te maken om ruzie in de toekomst te vermijden. Natuurlijk is het altijd mogelijk om later in overleg afspraken te maken maar indien dat op een bepaald moment niet zonder conflict kan zijn de afspraken in het ouderschapsplan er om verdere escalatie te voorkomen. Een ouderschapsplan met daarin regelmatig de woorden “in overleg” heeft dus weinig meerwaarde.

Heel belangrijk is ook dat het geen standaard opsomming is maar juist afspraken bevat die voor jullie en jullie kinderen belangrijk zijn. Voor een kind kan het meenemen van een bepaalde knuffel heel erg belangrijk zijn of dat papa het voetbalteam blijft trainen. Ook deze afspraken horen in een goed ouderschapsplan.