Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.

Omdat bij ieder conflict mensen betrokken zijn , met ieder hun eigen emoties, verwachtingen en problemen, is geen enkel conflict hetzelfde. Er zijn een heleboel factoren die invloed hebben op het verloop van de mediation. Denk hierbij bijvoorbeeld aan  de aard van het conflict, het escalatieniveau, de motivatie van de betrokkenen om het conflict op te lossen en financiele regelingen die getroffen moeten worden. De praktijk leert dat partijen in de meeste gevallen binnen 4 tot 7 gesprekken tot oplossingen kunnen komen.

Mediation

Uurtarief €130,00 excl. BTW (€65,00 per partij)

Voor een afspraak die korter dan 1 uur heeft geduurd wordt het minimum van 1 uurtarief in rekening gebracht. Vervolgens wordt er  per 15 minuten naar boven afgerond in rekening gebracht.

Individueel advies- begeleidingsgesprek

uurtarief €40,00 excl. BTW

Rechtsbijstandsverzekering

Indien je over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, kijk dan in de polisvoorwaarden of mediation wordt vergoed.

Toevoeging

Indien je in 2018 een toevoeging aanvraagt wordt er gekeken naar het inkomen en eigen vermogen dat je had in 2016. Voor meer informatie over het verkrijgen van een toevoeging

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/vraag-en-antwoord/wat-is-gesubsidieerde-rechtsbijstand-en-hoe-vraag-ik-dit-aan.html

 

 

 

Tarieven

 

Contact

Nieuws

Indexering 2019 

Vergoeding Raad voor Rechtsbijstand
Mediation en alimentatie

Tips voor praten met kinderen bij echtscheiding

 

 

 

U kunt bellen voor meer informatie of een kennismakingsgesprek

06 - 51046643

 

Algemene voorwaarden