Het echtscheidingsconvenant

Het convenant is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je (ex)partner. In het convenant staan alle afspraken die te maken hebben met de echtscheiding. Denk daarbij aan afspraken over de boedelverdeling, de woning, het pensioen, het eigen bedrijf en de alimentatie.

 

Tijdens de mediation komen ook al deze onderwerpen aan de orde. Jullie zoeken samen naar oplossingen die het beste aansluiten bij jullie situatie en wensen. De mediator ondersteunt jullie hierbij, zorgt dat er geen dingen worden vergeten en controleert of de afspraken die gemaakt worden juridisch juist zijn.

 

Indien gewenst hebben we een samenwerking met een financieel adviseur, die bij de mediation betrokken kan worden. Uiteraard kun je het convernant altijd laten nakijken door een juridisch- of financieeladviseur naar eigen keuze. Wanneer alle afspraken zijn gemaakt en gecontroleerd, wordt het convenant door beide partijen getekend.

 

De advocaat waar wij mee samenwerken stuurt het convenant naar de rechtbank. Zodra de rechter het convenant heeft bekrachtigd, zijn de afspraken die erin staan afdwingbaar en kan bijvoorbeeld de betaling van alimentatie worden afgedwongen door middel van een incassobureau of deurwaarder.

U kunt bellen voor meer informatie of of voor een gratis kennismakingsgesprek

06 – 51046643

Het ouderschapsplan ook belangrijk voor kortingen en toevoegingen