Gratis kennismakingsgesprek

We plannen altijd eerst een kort kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u uitleg over mediation en de mediationovereenkomst. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en we toetsen of het conflict geschikt is voor mediation en of beide partijen voldoende bereid zijn tot het oplossen van het conflict.

 

Voorbereiding van mediation

Voordat de mediation begint sluiten de partijen en de mediator een MFN Mediationovereenkomst. Hierin staat wanneer de mediation van start gaat, wat het proces inhoudt en welke spelregels er gelden.

 

Drie belangrijke regels van mediation zijn:

Geheimhouding .  Alles wat tijdens de mediation aan de orde komt is vertrouwelijk en geheim.

Vrijwilligheid       .  Iedereen neemt vrijwillig deel en kan dus ook de mediation op elk gewenst

                              moment beëindigen.

Neutraal             .  De mediator is neutraal en onpartijdig

 

De mediation

De mediator brengt de vastgelopen communicatie weer op gang, stimuleert de partijen tot overleg en is daarbij procesbegeleider. Alle partijen krijgen voldoende ruimte om gehoord te worden. Onderliggende emoties worden uitgesproken en de verschillende kwesties worden in kaart gebracht. De partijen zijn actief en hebben een grote inbreng. De mediator ondersteunt de partijen in hun zoektocht naar de werkelijke belangen. Kwesties uit het verleden worden vertaald naar oplossingen gericht op de toekomst. De partijen bepalen samen hoe die oplossingen eruit zien.

 

De afronding

De oplossingen/afspraken worden in een vaststellingsovereenkomst beschreven. Deze overeenkomst wordt door de partijen ondertekend. Deze overeenkomst is rechtsgeldig.

Bij scheiding worden alle afspraken vastgelegd in een convenant en in  het ouderschapsplan. De advocaat waar wij mee samenwerken stuurt deze stukken naar de rechtbank. Na 4 tot 5 weken volgt de beschikking. Bij de gemeente wordt de scheiding ingeschreven in de registers van de Burgelijke Stand.

U kunt bellen voor meer informatie of of voor een gratis kennismakingsgesprek

06 – 51046643

Het ouderschapsplan ook belangrijk voor kortingen en toevoegingen